HRAD1011 - Sykdomslære 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet omfatter fagområdene grunnleggende sykdomslære, mikrobiologi, hygiene og infeksjonssykdommer, sykdomsprosesser og skader i bevegelsesapparatet og relevant sykepleie til utvalgte pasientgrupper.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å:

Kunnskap:
- Forklare grunnleggende sykdomsprosesser
- Forklare hvordan organisk sykdom henger sammen med ulike typer celleskade og vevenes reaksjon på skade
- Gjøre rede for hvordan infeksjoner oppstår, samt forklare samspillet mellom mikroorganismer og vertsorganismen
- Gjøre rede for smittekjeden og ulike infeksjonsforebyggende tiltak
- Beskrive smittestoffenes oppbygging, egenskaper og sykdomsfremkallende evne
- Gjør rede for betydningen av medfødt og ervervet immunforsvar for bekjempelse av ulike mikroorganismer
- Gjøre rede for årsaker, symptomer og komplikasjoner, samt forklare prinsippene for diagnostikk og behandling ved utvalgte infeksjonssykdommer
- Gjøre rede for årsaker, symptomer, diagnostikk (med vekt på bildediagnostikk) og komplikasjoner ved de vanligste sykdomsprosesser og skader i bevegelsesapparatet.
- Forklare terapeutiske tiltak og ulike behandlingsformer (omlegging av livsstil, opptrening/fysioterapi, støttetiltak, medikamenter, kirurgi) ved infeksjonssykdommer og vanlige sykdomsprosesser og skader i bevegelsesapparatet.
- Forklare de viktigste sykepleieobservasjonene, -vurderingene og -tiltakene som er aktuelle for pasienter med infeksjonssykdommer og pasienter med skade og sykdom i bevegelsesapparatet.

Generell kompetanse:
- Kunne formidle teoretisk forståelse for relevante begreper og problemstillinger innen fagområdene grunnleggende sykdomslære, mikrobiologi, hygiene, infeksjonssykdommer og sykdom og skade i bevegelsesapparatet.

¿ Være bevisst på hvordan sykepleieprosessen kan bidra til å løse ulike problemstillinger knyttet til utvalgte sykdomsprosesser og skader.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og selvstudier

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 21.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10349, bygg 10 , Storhall del 1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 21.03.2018 09:00 MTKR2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.