HRAD1006 - Røntgenapparatur og stråling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Apparatlære (konvensjonelt røntgen- og gjennomlysningsutstyr), eksponeringsteknikk, kvalitetskontroll, strålefysikk, radioaktivitet, strålevern og strålebiologi. Digitale røntgenbilder og bildekvalitsparametrer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet "HRAD1006 Røntgenapparatur og stråling" forventes det at studenten er i stand til å:

Kunnskap
- forklare strålefysikk, strålebiologi, risiko og dosimetri.
- forklare fysiske prinsipper for dannelse av røntgenstråling og vekselvirkningsprosesser mellom røntgenstråling og materie
- forstå grunnleggende fremstilling og oppbygning av digitale røntgenbilder
- gjøre rede for oppbygning/funksjon av og kunne vurdere optimalt bruk av røntgenutstyr for skjelett- og gjennomlysningsundersøkelser
- beskrive informasjonssystemer i bildediagnostiske avdelinger
- forstå dosebegrep, mengder og enheter og deres relevans til egen profesjonell praksis
- forstå risiko-nytte filosofien og prinsippene bak alle aspektene innen radiografi
- identifisere gjeldende nasjonal og internasjonal strålevern lov- og regelverk relatert til pasienter, ansatte, pårørende og befolkning generelt
- beskrive profesjonelle roller og ansvarsfordeling i forhold til berettigelse og optimalisering
- forklare kvalitetssikring og kvalitetskontrollpraksis: lover, forskrifter og retningslinjer, testutstyr og metoder, gjennomføring og rapportering.
- forstå yrkesrisiko og identifisere ulike faktorer som påvirker syn på strålerisiko og kjenne til fallgruvene av kommunikasjon om radioaktivrisiko.
- forstå de spesielle aspekter tilknyttet til strålebeskyttelse av gravide (pasient, ansatt, pårørende) og barn og kunne beskrive risikoen for føtus.
- forklare håndtering av utilsiktet eksponering
- forklare konsepter og verktøy innen optimalisering av strålevern.

Ferdigheter
- kan reflektere over og kritisk vurdere valg av eksponeringsparametere og deres innflytelse på dose og bildekvalitet

Generell kompetanse
- gjenkjenne strålerisiko knyttet til egen arbeid og tiltak for risikominimering
- monitorere stråleeksponering ved bruk av persondosimeter
- plassere strålerisiko i relasjon med andre risikoer i samfunnsmessig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Digitale bilder
  • Eksponeringsteknikk

Mer om vurdering

Alle arbeidskrav må vurderes godkjent for at kandidaten skal ha eksamensadgang.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen** 100/100 KALKULATOR 23.03.2018 09:00 220 , 211 , 218
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 KALKULATOR 08.08.2018 09:00 322 , 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.