course-details-portlet

HMSA1001 - HMS og praksiskurs Maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

- HMS og romopplæring - 4 timer dreiekurs - 4 timer fresekurs - 3 timer sveisekurs

Læringsutbytte

 • Studentene skal ha basis kunnskaper innenfor helse, miljø og sikkerhet med vekt på gode rutiner for praktisk arbeid i verksteder og laboratorier.
 • Studentene skal ha gode kunnskaper om de regler som gjelder i de ulike laboratorearealene

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk opplæring i verkstedet

Obligatoriske aktiviteter

 • Romopplæring
 • Sveisekurs
 • Dreiekurs
 • Fresekurs

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Romopplæring
 • Sveisekurs
 • Dreiekurs
 • Fresekurs

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU