HMMR4001 - MR-teori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet er bygd opp av 6 delemner; MR-fysikk, magnettomograf, MR sikkerhet, bildedannelse, kontrastmekanismer (T1, T2, T2*, kontrastmidler) MR-pulssekvenser og blodstrøm og angiografi innen MR. I tillegg undervises litteratursøk, innføring i rapportskriving og bruk av e-læringsplattform.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:
Kunnskaper:
Studentene skal:
- Kunne redegjøre for oppbygningen av en MR-enhet
- Forstå og redegjøre for grunnleggende fysikk innen MRI
- Kunne redegjøre for dannelse av kontrast i MR-bildene
- Kunne redegjøre for teoretisk og praktisk sikkerhet ved bruk av MR
- Forstå og redegjøre for ulike pulssekvenser
- Forstå mekanismene for bildedannelse i MR
- Redegjøre for strømningsfenomener og forskjellige angiografi-teknikker

Ferdigheter:
- Kunne vurdere avbildningsparametere og utføre bildeoptimalisering
- Kunne redegjøre for og ta i bruk forskjellige pulssekvenser
- Kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer

Generelle kompetanse:
- Bruke MR-teori i praktiske MR bildediagnostiske formål
- Kunne reflektere og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor emnets innhold

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt 1 samling over 4 dager i høstsemesteret, og studentene har 6 obligatoriske arbeidskrav. Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform: artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk MR-avbildning (HSMMR)
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid (MTVMRDEL)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp enten til Videreutdanning i MR eller til Master i medisinsk MR-avbildning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.