HMBV4010 - Miljøterapi i og utenfor institusjon knyttet til utsatte barn og unge

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

 • historie og utvikling av miljøterapi innenfor ulike institusjonstyper og arenaer
 • ulike teoritradisjoners påvirkning på miljøterapien
 • forholdet mellom sentrale begreper som omsorg, oppdragelse, behandling, terapi, organisering i relasjon til miljøterapeutisk arbeid
 • ulike metoder og miljøterapeutiske tilnærminger
 • lover, rettigheter, regler og medvirkning knyttet til miljøterapi i og utenfor institusjon
 • analyse og vurdering av forskning på miljøterapi og institusjoner

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • miljøterapiens historie og sentrale teorier innen fagområdet
 • etiske og holdningsmessige utfordringer innen miljøterapeutisk arbeid
 • barn og unges rettigheter og utfordringer knyttet til deres brukermedvirkning i og utenfor institusjon
 • miljøterapeutiske metoder og forskning på miljøterapeutisk praksis knyttet til utsatte barn og unge
 • samarbeid og samhandling i forhold til barn og familie og ulike offentlige hjelpeinstanser innen miljøterapeutisk arbeid

 

Ferdigheter:

 • kan analysere relevante case med utgangspunkt i sentrale teorier, samt drøfte og begrunne valg av metodiske fremgangsmåter for å skape endring og positiv utvikling hos barn, unge og familie
 • kan redegjøre for og drøfte utfordringer knyttet til barns medvirkning
 • kan identifisere og drøfte etiske dilemma og faglige utfordringer i miljøterapeutisk arbeid
 • kan planlegge, målrette, innholdsbestemme og evaluere miljøterapeutiske tiltak i relasjon til konkrete case

 

Generelle kompetanse:

 • har innsikt i sentrale miljøterapeutiske perspektiver, problemstillinger, tilnærminger og dilemma som er relevant for praksisfeltet
 • har innsikt i betydningen av brukermedvirkning og familiens, skolens og nettverkets betydning for barn og unge.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning, gruppearbeid, veiledning, egenstudier og analyse av en konkret tekst. Studentene skal presentere analysearbeidet for lærere og medstudenter og innlede til diskusjon. 7,5 studiepoeng tilsvarer ca. 200 arbeidstimer (inkluderer undervisning, veiledning, eventuelt gruppearbeid og egenstudier). Pensum ca. 500 sider

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: Problemstilling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen bachelorutdanning innen helse-, pedagogikk, samfunnsvitenskapelige- eller humanistiske fag, må kunne dokumentere kunnskap om barnevernfeltet.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på et masterstudium ved NTNU.

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMBV4004 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
01.03.2018

Innlevering
05.04.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.