HM501213 - Medisinsk perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Tema 1: Ulike sykdomstilstander og behandlingsformer.

Kirurgiske tilstander

Den multitraumatiserte pasienten

Medisinske tilstander
-Hjerte- og karsykdommer
-Lungesykdommer
-Diabetes / endokrinologiske tilstander
-Sykdommer i nyre- og urinveier
-Sykdommer i mage- tarmsystemet
-Blodsykdommer-Geriatriske sykdommer

Farmakologi

Grunnleggende reseptorfarmakologi

Absorpsjon, distribusjon og utskilling av legemiddel

Interaksjoner og bivirkninger

Nevrologiske tilstander

Smertetilstander

Ervervet hjerneorganisk skade (medisinsk og traumatisk)

Kreftsykdom

Infeksjonssykdommer

Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring / interkurrent sykdom

Psykiske lidelser

Palliasjon

Sammenhengen mellom psykisk og somatisk sykdom

Pasientsikkerhet

Hjerte lunge redning (DHLR)

 Tema 2: Væske- / elektrolytter og syre- / base regulering.

Væske- og elektrolytter

Syre-base regulering og -forstyrrelser

Ernæring og metabolisme ved sykdom og traumer

Infusjon og transfusjon

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander og behandlingsformer

har kunnskap om sammenhenger mellom psykiske og somatiske lidelser

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

mestrer sikker bruk og kontroll av medisinsk-teknisk utstyr

kan gjennomføre delegerte medisinske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner

kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke og rapportere til andre fagpersoner i behandlingsteamet

kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske situasjoner i og utenfor sykehus

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

utøver individuelt tilpasset sykepleie

har inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesning og arbeid med studiespørsmål individuelt og i grupper. Veiledet klinisk praksis. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Fullført og bestått test i AHLR for intensivstudenter og DHLR for masterstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Avansert klinisk sykepleie (870AKS)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00 G331
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.