HLS6002 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse på all undervisning
  • Innlevering av disposisjon på 1-2 sider

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS6001 10.0 01.06.2015

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.