HLS3508 - Forskning om helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker

Faglig innhold

Kurset tar for seg teori og ny forskning om helsefremming. Helsefremming på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, lokalt og globalt.

Læringsutbytte

Studenten skal ha oversikt over sentrale begreper i og det teoretiske fundamentet for helsefremmende forskning. Studenten skal videre ha oversikt over og være i stand til å drøfte teorier og empiri om bio-medisinsk vs. bio-psyko-sosial-eksistensiell helseforståelse, resilience, mestring, mestringskontroll,salutogenese, ansvar og kontroll, livskvalitet, well-being, generell positiv psykologi, og tverrfagligheten i forskningen. Studentene skal også kjenne til og kunne diskutere de dokumenter og meldinger som definerer det helsefremmende arbeidet innenlands og internasjonalt.

Læringsformer og aktiviteter

Ressursforelesninger, seminar og problembasert gruppearbied.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen over 2 uker.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

500 sider pensum med artikler og bokkapitler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.