HLS3507 - Helse- og sykdomssosiologi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset tar for seg sosiologiske forståelser og nyere forskning om helseulikheter, kropp, konstruksjon av avvik og normalitet, samt teknologi i helse.

Læringsutbytte

Studenten har en basiskunnskap om sosiologiens bidrag til forståelse av helse og sykdom. Studenten har en tilstrekkelig kritisk forståelse av helseprofesjoners vitenskapelige basis og hvordan disse påvirker og påvirkes av sosiale strukturer og institusjoner. Studenten anvender kunnskapen tilfredsstillende på konkrete selvvalgte emner.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger, studentbaserte øvinger og gruppediskusjoner.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave over selvvalgt tema som skal godkjennes av kursansvarlig. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 12-15 sider(12 pkt times roman, og 1.5 linjeavstand) definert på samme måte som for mastergradsoppgaven.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600-800 sider, hvorav 250 sider valgfri, forskningsbasert litteratur. Valgfritt pensum skal godkjennes av veileder før innlevering av semesteroppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3500 7.5 01.09.2008
HLS3501 15.0 01.09.2008
HLS3506 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
29.11.2017

Innlevering
30.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.