course-details-portlet

HLS0001 - Helsepsykologi og helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 2 timer

Faglig innhold

Det vil innledningsvis i emnet bli undervist i teorier knyttet til psykosomatikk og helsepsykologi. En vil videre, både gjennom teoretisk tilnærming og praktisk forskning, se på hvordan kunnskap om psyke og soma utgjør en helhetlig forklaring i helseutvikling og utvikling av helsebrist og sykdom. Mye av undervisningen vil bestå i eksempler fra forskning på området.

Læringsutbytte

Studentene skal få en grunnleggende innføring i psykosomatiske og helsepsykologiske teorier og forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Eksamen er skriftlig, flervalgseksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Allmennmedisin
  • Arkitektur
  • Ergoterapi
  • Faste mineralske råstoffers geologi
  • Folkehelse
  • Fysioterapi
  • Helsevitenskap
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 04.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 19.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU