HIST2810 - Stormaktspolitikk etter 1900

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Innføring i forholdet mellom stormaktene fra 1900 og frem til i dag med særlig vekt på Tysklandsproblemet frem til 1945 og den kalde krigen og USAs utenrikspolitikk etter 1945. I tillegg omhandler kurset Storbritannias internasjonale stilling på hele 1900-tallet, og konflikter i Midt Østen, Vietnam og det fjerne Østen i et stormaktsperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper
Kandidaten
- har tilegnet seg kunnskaper om forholdene mellom stormaktene
- har inngående kjennskap til Tysklandsproblemet 1900–45, den kalde krigen og USAs rolle i denne, Storbritannias stilling i hele perioden, samt oversikt over konflikter i Midt Østen, Vietnam og det fjerne Østen i et stormaktsperspektiv
- har kunnskap og oversikt over de ulike teorier i internasjonal politisk historie i perioden
- har oversikt over de viktigste historiografiske debatter i perioden

Ferdigheter
Kandidaten
- kan vurdere og analysere de ulike realhistoriske begivenheter i perioden ut fra ulike teorier i internasjonal politisk historie i perioden
- kan anvende teorier og realkunnskap fra dette temaet til å gå videre med egne undersøkelser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. En godkjent oppgave underveis og seks timer skriftlig sluttprøve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFHIST238 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00 DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.