HFYS3006 - Fysioterapi - klinisk arbeid 3

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: seminar etter praksis med muntlig fremlegg
  • Arbeidskrav: TVERRSAM
  • Arbeidskrav: epikrise
  • Arbeidskrav: rapport med muntlig fremlegg
  • Obligatorisk deltagelse på ferdighetstrening

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.