HFYS2004 - Fysioterapi - klinisk arbeid 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Klinisk/praktisk eksamen 100/100 45 minutter HJELPEMIDD

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS2005 9.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Klinisk/praktisk eksamen** 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Avvikles 05.06.18-08.06.18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.