HFYS1001 - Fysiologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT14 10.0 01.08.2012
HFYS1005 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 21.12.2017 09:00 D7, bygg 2 , D8, bygg 3
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 HJELPEMIDD 20.03.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Avvikles ikke
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.