course-details-portlet

HFO1001 - Digitale endringer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet handler om digitale endringer og digitaliseringsprosesser. Emnet tar for seg casestudier av utvalgte teknologier (eksempelvis fotografi, oppslagsverk, lærings- og analyseverktøy), der koblingen av disse teknologienes historiske analoge røtter og nåtidige medierte praksiser utforskes. Hensikten er å utvikle kritiske perspektiv på hvilke endringer digitalisering innebærer – og ikke innebærer.

Dette gir videre grunnlag for å drøfte hvordan digitalisering bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting på i humanistiske fag. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:
- historiske og samtidige digitaliseringsprosesser og deres konsekvenser for organisering og kunnskapsutvikling
- kontroverser og kritikker rettet mot digitaliseringsprosesser
- hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om digitaliseringsprosesser

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
- å analysere historiske og samtidige digitaliseringsprosesser
- å kritiske vurdere teknologiske og samfunnsmessige endringer knyttet til digitalisering
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

De seks første ukene er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger seks uker seminarundervisning, der studentene jobber med et prosjekt i tverrfaglige grupper. Prosjektet presenteres avslutningsvis.

Obligatoriske aktiviteter:
- Prosjektskisse/prosjektplan
- Ukentlige logger i prosjektperioden
- Presentasjon av prosjektet

Alle de obligatoriske aktivitetene gjennomføres i grupper. Alle aktivitetene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse/prosjektplan
  • Ukentlige logger i prosjektperioden
  • Presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Oppgaven presenteres på siste forelesning (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT1101 4.0
HFO1005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
13.12.2019


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 A

Innlevering
08.05.2020


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU