course-details-portlet

HERG1002 - Aktivitet, somatisk helse og motoriske ferdigheter

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 1: ergoterapeutisk yrkesutøvelse
  • Arbeidskrav 2: Funksjonell anatomi
  • Arbeidskrav 3: Sykdomslære og ergoterapi
  • Arbeidskrav 4: Klinisk arbeidsmodell i ergoterapi
  • Obligatorisk tilstedeværelse, observasjonspraksis
  • Obligatorisk tilstedeværelse, deltakelse i ferdighetsundervisning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3BET11 35.0 01.08.2012
ETG1103 7.5 01.09.2020
ETG1104 7.5 01.09.2020
ETG1110 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  35.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS2 Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.10.2020

Innlevering 20.10.2020

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU