HBVE2003 - Psykiske lidelser hos barn og unge

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE2002 30.0 01.08.2015
HBVE2002 10.0 01.08.2015
HBVE2005 30.0 01.08.2015
HBVE2007 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
21.09.2017

Innlevering
28.09.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen arrangeres for siste gang.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.