HBIO3002 - Laboratoriemedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Celleskade/celledød. Betennelse, Sirkulasjonsforstyrrelser. Elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser. Hormonforstyrrelser. Vekstforstyrrelser/svulster.

Læringsutbytte

Studenten kan
Gjøre rede for og diskutere biologiske og cellulære prosesser ved celleskade/celledød, sirkulasjonsforstyrrelser, elektrolytt- og syre/base-forstyrrelser, hormonforstyrrelser, vekstforstyrrelser og svulster.
Gjøre rede for hvordan normale og endrede prosesser i kroppen kan undersøkes i kroppsvæsker, celler og vev.

Læringsformer og aktiviteter

Forventet antall arbeidstimer totalt: 230 timer. Veiledning (Problembasert læring (PBL) i grupper på ca. 8 studenter): 5 timer. Forelesninger: 38 timer. Team basert læring (TBL): 15 timer. Egeninnsats: 172 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • TBL / PBL

Mer om vurdering

Kandidaten må ha godkjente obligatoriske arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består av; Deltagelse ved ukentlig gruppeveiledning, deltagelse ved ukentlig seminar/gruppeoppgaver (TBL).

Ny/utsatt eksamen: November/desember

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Gould's Pathophysiology for the Health Professions, Elsevier Tietz, W.B.: Fundamentals of Clinical Chemistry, Saunders Company. Alberts et al: Essential Cell Biology, Garland Publishing inc. Mecsei, R.: Clinical Cytology. Kompendium. Tapir kompendieforlag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 24.09.2019 09:00 SL311 orange sone
Høst UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 28.11.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.