HBIO2003 - Generell immunologi og medisinsk mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Immunsystemets oppbygging og funksjon. Laboratorieoppgaver: Antigen/Antistoff reaksjoner, Differensiere immunceller i blodutstryk og lysmikroskop, samt ved spesifikke overflatemarkører og fluorescens mikroskopi.
Teoretisk kunnskap om mikroorganismer (bakterier, sopp og parasitter); oppbygging, struktur og vertsinteraksjon. Laboratorieoppgaver: Utsåing og mikrobiologisk dyrkning, identifikasjon og resistenstesting av bakterier.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
-beskrive immunsystemet oppbygging og organisering
-beskrive hvordan cellene i immunsystemet fungerer og samarbeider i immunresponsen
-beskrive oppbygging og struktur av mikroorganismer (bakterier, sopp og parasitter) samt deres interaksjon med vert.
-beskrive dyrkningsmetoder og prinsipp for identifikasjon av utvalgte mikroorganismer
-kunne tolke og forstå betydningen av antibiotikatesting
- beskrive prøvetaking og forsendelse av biologisk materiale til mikrobiologisk undersøkelse
-loggføre resultat fra mikrobiologisk dyrkning
-utføre arbeid i mikrobiologisk laboratorium etter gjeldende HMS-regler

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratoriekurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid - immunologi
  • Obligatorisk rapporter
  • Obligatorisk laboratoriearbeid - medisinsk mikrobiologi

Mer om vurdering

Alle praktiske laboratorieoppgaver må være godkjent og alle skriftlige innleveringer må være godkjent før en kan fremstille seg til eksamen

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Immunologi og immunologiske teknikker Tor Lea, Fagbokforlaget, 3.utg. 2006, ISBN 82-450-0219-4 Medical Microbiology Murray, Patrick R. / Kobayashi, George S. / Pfaller, Michael A/Rosenthal, Ken S. Wolfe International student edition ISBN: 978-0-323-08692-9 Medisinsk mikrobiologi Degre, Miklos / Hovig, Berit / Bukholm, Geir / Rollag, Halvor (red.) 3.utgave Universitetsforlaget ISBN: 978-82-05-31590-7 Metodehefte i mikrobiologi Augusta Irene Kvam og Kirsten Lines Slotterøy Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.