course-details-portlet

HBIO2001 - Celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Transportmekanismer i eukaryote celler, cellemembranen, det humane genom, DNA replikasjon, transkripsjon, translasjon, genregulering, celledeling, cellesykluskontroll, cellesignalisering, DNA skade og reparasjon, mutasjoner, kreftutvikling på molekylært nivå, molekylærbiologiske metoder, celledyrkning.

Læringsutbytte

Etter eksamen i emnet skal studenten kunne
- forklare ulike transportprosesser i eukaryote celler og oppbygning av
cellemembranen
- forklare hvordan gener er bygd opp og hvordan gener reguleres
- forklare hvordan mutasjoner oppstår
- forklare ulike mekanismer for DNA reparasjon
- forklare mekanismer for cellulær kommunikasjon
- beskrive de ulike fasene i cellesyklus og forstå og forklare hvordan
cellesyklus kontrolleres
- forklare mekanismer for apoptose
- forklare molekylære mekanismer for kreftutvikling
- ha innsikt i bruk av grunnleggende metoder innen molekylærbiologi
- dyrke celler i kultur

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriekurs, gruppearbeid. Total arbeidsmengde pr student tilsvarer 240 timer. Av dette vil timeplanfestede aktiviteter som forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid utgjøre ca. 79 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske rapporter

Mer om vurdering

To obligatoriske laboratoriekurs med skriftlig innlevering må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Ny/utsatt eksamen: August.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: - Alberts, B. et al.: Essential Cell Biology. Garland Science. Siste utgave.  Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI200115 8.0 01.09.2019
BI1001 9.0 01.09.2020
TFY4260 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  9.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU