HBIO1005 - Organisk kjemi og biokjemi grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Oppbygning til organiske stoffklasser, struktur og binding. Prinsippene for navnsetting av organiske forbindelser. Prinsippene for isomeri og stereokjemi. Elektrondelokalisering. Introduksjon til separasjonsteknikker (tynnsjiktskromatografi). Kjemiske reaksjonstyper som syre/base, reduksjon/oksidasjon, nukleofil substitusjon/eliminasjon, addisjon. Oppbygningen til de biokjemiske viktigste forbindelsene
innen gruppen aminosyrer, proteiner, karbohydrater, lipider og nukleinsyrer.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne formidle grunnleggende uttrykk, sammenhenger og prinsipper innen organisk kjemi og biokjemi.
Presentere og fortolke oppbygning til organiske molekyler og biokjemiske makromolekyler.
Spesifisering av læringsutbytter vil bli gitt før hvert tema i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bestå hovedsaklig av forelesninger. I tillegg vil emnet belyses gjennom øvinger. Øvingene organiseres som gruppeøvinger med 4-5 studenter i hver gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: 5 teoretiske øvinger som skal være godkjente for å få gå opp til eksamen.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp på bachelor i bioingeniør, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

John McMurry: "Fundamentals of Organic Chemistry", Brooks/Cole siste utgave.
Denise R. Ferrier: "Biochemistry", Lippincott's Illustrated reviews, Lippincott Williams & Wilkins siste utgave 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.