course-details-portlet

GEOM1110 - Introduksjon til ingeniørfag geomatikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer H

Faglig innhold

 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Geografiske data
 • Visualisering
 • Analyser av vektor og raster data
 • Høydemålinger med nivellement
 • Stasjonsetablering og grunnleggende målinger med totalstasjon
 • Satellittmålinger med korreksjonsdata
 • Grunnleggende bakkebasert laserskanning
 • Grunnleggende beregninger av koordinater og høyder
 • Dokumentasjon og tolkning av data fra landmålingsrapporter
 • Feiltyper i måledata
 • Normalfordeling, middeltall og standardavvik
 • Enkel utjevning

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • gjøre rede for struktur og lagringsformater for geografiske data
 • gjøre rede for hvordan geografiske informasjonssystemer (GIS) brukes for å løse praktiske problemstillinger
 • beskrive mulighetene i geografisk analyse - forklare grunnprinsippene for presentasjon av kartdata
 • anvende grunnleggende landmålingsmetoder
 • utføre manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning
 • utarbeide dokumentasjon og forstå standardene.

Ferdigheter

 • utføre importert og eksport av data i et GIS
 • beherske hvordan kart og egenskaper kobles
 • utføre digitalisering og kartredigering
 • beherske hvordan geografiske data presenteres
 • arbeide med aktuelle måleinstrumenter

Generell kompetanse

 • mestre grunnleggende bruk av oppmålingsutstyr og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Oppgaveløsning
 • Veiledning Obligatoriske aktiviteter: 8 obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver

Mer om vurdering

Utsatt digital skriftlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Kursmateriell

 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44943-3)
 • - Huisman, O (ed), de By, R.A. (ed) 2009: Principles of geographic information systems, 4th edition, ITC, Netherlands. ISBN 978-90-6164-269-5 (elektronisk lærebok - tilgjengelig via læringsplattform)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOM1120 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU