course-details-portlet

GEOL3094 - Spesialpensum i geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport og presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport og presentasjon 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et individuelt teoretisk pensum. Pensum legges opp i samråd med emneansvarlig. Feltarbeid og/eller laboratoriearbeid kan inngå som del av emnet etter avtale med emneansvarlig.

Læringsutbytte

Emnet skal være relevant for fordypning innen arktisk geologi, berggrunnsgeologi og klima.

Læringsformer og aktiviteter

Avhengig av definert pensum, vil undervisningen kunne gis som individuell veiledning, gruppearbeid, seminar, forelesninger eller selvstudium. Undervisningen gis på engelsk ved behov.

Mer om vurdering

Emnet avsluttes med en skriftlig rapport om oppgitt tema. Det vil i tillegg være muntlig presentasjon av rapporten.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi (BGEOL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram Geologi (BGEOL).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport og presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport og presentasjon 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU