course-details-portlet

GEOG3528 - Jordens overflate evolusjon: observasjoner og numerisk modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 3/10
Skriftlig eksamen på campus 7/10 4 timer E

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse ved minst 4 av 6 øvinger og innlevering av løsningsforslag for alle 6 lab arbeider

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen på campus 7/10 E 30.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 12
Høst ORD Oppgave 3/10

Utlevering
13.10.2022

Innlevering
21.11.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen på campus 7/10 E 01.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Oppgave 3/10 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU