GEOG3516 - Humanitarianism: Theory and Practice

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

En rekke dilemma er integrert i humanitært arbeid og gjelder forholdet mellom politiske mål til donorer og vertsstater og de menneskene som er rammet av en humanitær krise. Kurset legger vekt på forholdet mellom teori og praksis og hvordan man kan forholde seg til dilemmaer i felt. Forelesningene introduserer prinsipper og teorier om humanitært arbeid; de ulike aktørene involvert i humanitært arbeid; forholdet mellom de ulike aktørene og deres motiver; hvordan et humanitært regime har oppstått og utvikles; forholdet mellom politisk utvikling og humanitær praksis; "humanitarianism" og tvungen migrasjon, etiske dilemmaer, diskusjoner rundt "Do No Harm" og "Relief to Development". Oppgavene er godkjent/ikke godkjent. Sentrale temaer i kurset er: 1) Det humanitære systemet, dets prinsipper, aktører, motivasjoner og praksiser. 2) Resultatet av humanitære kriser for mennesker og grupper av mennesker. 3) Det globale regime og global styring i humanitære kriser. 4) Hvordan utvikle en forståelse av lokale kontekster og lokale kapasiteter i en humanitær krise. 5) Prosessen fra relief til recovery etter en humanitær krise har oppstått. 6) Dilemmaer i forholdet mellom teori og praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal gjennom kurset tilegne seg en bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor humanitarianism.
Ferdigheter: Som resultat av kurset skal man kunne kritisk vurdere og anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger man møter i humanitært arbeid.
Generell kompetanse: Kurset har fokus på skriftlige oppgaver og eksamen som skal gjøre studentene i stand til å diskutere og formidle sentralt fagstoff som teorier, praktiske problemstillinger og mulige løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Internett-kurs, 1-dags obligatorisk oppstartsseminar, tilsammen ca 16 forelesningstimer. Noen seminarer i tillegg tilbys studenter som er tilstede ved NTNU. Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med kursansvarlig.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.
Informasjon vil bli tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på introduksjonsdagen
  • 2 innleverte oppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.