GEOG3514 - Skråningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg prosesser og prosess-systemer som bidrar til materialtransport ved hurtige og langsomme massebevegelser i skråninger, og derigjennom til langsiktig landskapsutvikling. Emnet har et fokus på kalde klima, og på samspillet mellom de ulike prosessene som opererer i skråninger i slike miljøer og rammebetingelsene gitt av klimaet slik som permafrost eller sesongfrost. Kurset vil gi eksempler på systemrespons til klimaendringer. Kurset har et spesielt fokus på diskusjonen om alder og opprinnelse til fjell-landskapet i Norge.

Læringsutbytte

Kunnnskap: Emnet vil gi studentene en forståelse for skråningssystemer, og en helhetsvurdering av ulike former for materialtransport og deres betydning i landskapsutviklingen i kjølige og kalde områder.
Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å lese fagartikler innenfor kursets tema, samt være i stand til å kritisk vurdere artiklenes styrker og svakheter, samt artikkelenes relevans.
Generell kompetanse: Kandidaten kan anvende avansert kunnskap om skråningssystemer i kommunikasjon med spesialister og allmennhet, og er kompetent for arbeid innenfor offentlig og privat virksomhet og forskning.

Læringsformer og aktiviteter

12 timer forelesning og 8 timer seminar. Obligatorisk aktivitet: Semesteroppgave.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil bli tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 14.12.2018 09:00 SL311 lyseblå sone , SL238
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 E 20.05.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.