GEOG2011 - Geografifagets historie med fordypningsoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar opp de viktigste trekkene ved fagets utvikling fra oldtiden til i dag. Det tar utgangspunkt i fagets røtter, og beskriver hvordan faget gradvis utviklet seg til å bli et etablert universitetsfag. Det legges vekt på å få frem hovedforskjeller og motsetninger mellom de fagretningene, tradisjonene og fagpersonene som har dominert i ulike epoker. Videre gis det en oversikt over fagets status og stilling i dag samt noen av dagens fagdebatter.
Det å ha kjennskap til fagets utvikling og tradisjoner er viktig både fordi det styrker ens faglige identitet og fordi det gir en nødvendig bakgrunn for å forstå dagens fagutvikling og grunnlagsdebatter. Ved siden av forelesningene blir det arrangert seminarer som støtter opp om skrivingen av en fordypningsoppgave. Fordypningsoppgaven besvares individuelt og leveres innen angitt frist. Studentene velger problemstilling for oppgaven ut fra en oppgitt temaliste. Det blir gitt veiledning gruppevis og individuelt.Ved siden av forelesningene blir det arrangert semianr som støtter opp om skrivingen av fordypningsoppgaven. Fordypningsoppgaven besvares individuelt og leveres innen angitt frist. Studentene velger problemstilling for oppgaven ut fra en angitt temaliste. Det blir gitt veiledning gruppevis og individuelt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal få kunnskap om de viktigste epokene og retningene i fagets utvikling samt innsikt i fagets status og stilling i dag.

Ferdigheter
Studentene skal kunne sammenligne de viktigste historiske fagpersoner og -tradisjoner og kunne analysere deres betydning for fagets utvikling og egenart.

Generell kompetanse
Studentene skal ha tilegnet seg bred forståelse for fagets utvikling, egenart og rolle i samtiden.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, 4 timer seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1006 7.5 01.09.2015
GEOG2010 7.5 01.09.2015
SVGEO200 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.