GEO1201 - Landmåling 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple choice
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Instrumentlære:
- Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring): 

Målelære:
- Innmåling og utsetting med totalstasjon
- Frioppstilling
- Stikking av veg
- Tunnelstikking

Beregningslære:
- Transformasjoner
- Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
- Introduksjon av beregningsprogramvare:
-- GIS-LINE
-- GEMINI Oppmåling 
- Dokumentasjon
- Standarder

Nøyaktighetslære:
- Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
- Feilforplanting
- Vekting av observasjoner

Andre temaer:
- Tolkning av tegninger
- Digital dataflyt mellom PC og målebøker
- Rapportering

Læringsutbytte

Kunnskaper i:
- Grunnleggende landmålingsmetoder
- Bruk av vanlig oppmålingsutstyr
- Manuelle beregninger av koordinater og høyder, nøyaktighetsberegning.
- Dokumentasjon og standarder
Ferdigheter:
- Evne til å jobbe med måleinstrumenter
- Evne til å bruke programvare til å behandle måledata
Generell kompetanse:
- Grunnleggende bruk av måleinstrumenter og programvare, evne til å behandle data både manuelt og i programvare, skrive dokumentasjon og rapport.

Læringsformer og aktiviteter

- Campus studenter: Forelesninger, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.
- Nettbasert studenter: Nettbasert Læring, Gruppearbeid, Oppgaveløsning, Prosjektarbeid, Veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.
- Oppgaveløsning = 4-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt.
- Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist.Alle oppgaver må være godkjent før studenten kan ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

- Eksamen gjennomføres digitalt og kan inneholde flere typer oppgaver som for eksempel flervalgsspørsmål, svarfelt med fri tekst og mindre regneoppgaver.
- Ved ikke bestått eksamen gis anledning til ett nytt forsøk etter avtale med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)
Landmåling (ÅRLAND)
Årsstudium i Landmåling (ÅRLAND-F)

Forkunnskapskrav

GEO1191 Landmåling 1

Kursmateriell

- Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
- Kartverket. (2001) Geodatastandarden.
- Kartverket. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett.
- Kartverket. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
- Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
- Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
- Instrument- og programvaremanualer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEO1181 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple choice

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 15.12.2017 09:00 A255, 2.etg. A-bygg , A146, 1.etg. A-bygg , B211- 2.etg. , B213 - 2.etg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.