course-details-portlet

GB8509 - Ph.d.-emne i sedimentologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet vil dekke videregående aspekter av sedimentologi i henhold til etterspørsel fra kandidaten(e) som tar emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved sedimentologi.

FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende etablert og ny teori og/eller metodikk innen det valgte fagfeltet i egen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid og diskusjoner med emnekoordinator om relevante tema innen fagområdet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

TGB4165 Sedimentologi og stratigrafi, eller tilsvarende. Emnet tilbys bare til NTNUs ph.d.-studenter i ingeniørvitenskap, studieretning geologi (sedimentologi), og må være godkjent av emnekoordinator.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur fra lærebøker og internasjonale tidsskrifter.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU