course-details-portlet

GB8306 - Numerisk modellering for bergteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene grundig kjennskap til de numeriske analyser for bergmekanikk. Forskjellige numeriske metoder vil bli introdusert, slike som FEM, DEM and FDM. Utgangspunktet er å forstå fundamental teori av bruk av metoder på bergteknikk. Kommersiell programvare UDEC, Phase2 eller FLAC3D skal brukes. Undervisningen vil hovedsakelig foregå som ledet selvstudium/individuelt lesepensum. Prosjektrapport innen oppgitt emne skal utarbeides.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studenten vil få kunnskaper om numerisk modellering, og vil lære å utnytte sine kunnskaper i bergmekanikk og ingeniørgeologi for å bruke numerisk modellering til å analysere spenninger, forskyvninger og betingelser for stabilitet/ustabilitet for underjordiske bergrom eller skråninger.

FERDIGHETER: Studenten skal bruke et valgt program (Phase2, FLAC3D eller UDEC) for å analysere sitt utvalgte problem. Problemet kan være stabiliteten til et underjordisk bergrom (tunnel, hall eller gruve) eller en skråning (dagbrudd, veiskjæring eller naturlig skråning).

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal utvikle sine evner til å forstå bergmekanikk og ingeniørgeologi. Studenten skal utvikle sin kompetanse i bruk av numeriske verktøy for å analysere spenninger, forskyvninger og bruddbetingelser for å vurdere stabiliteten/ustabiliteten til et bergrom eller en skråning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert 2. år (våren i oddetallsår). Emnet er i hovedsak et selvstudium. Det vil bli gitt 2 forelesninger: en vedrørende kontinuerlig modellering og den andre vedrørende diskontinuerlig modellering. Studenten vil fullføre en analyse med en utvalgt kommersiell kode på et utvalgt prosjekt og avgi en rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning ingeniørgeologi og bergmekanikk, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Kursmateriale er:
1.Brady B.H.G. and Brown E.T. (1985) Rock mechanics for underground mining. Chapters 4 & 6.
2.Pande, G. N. Beer, G. Williams, J. R. (1990) Numerical methods in rock mechanics.
3.Evert Hoek, Carlos Carranza-Torres and Brent Corkum (2002) Hoek-Brown Failure Criterion - 2002 Edition.
4.Hoek, E. and Brown, E. T. (1997) Practical estimates of rock mass strength. Int. J. Rock Mech. Min. Scien., vol. 34, No. 8, pp 1165-1186.
5.FLAC User Manual, Theory and Background, Section 2:Constitutive Models: Theory and Implementation. 2.3 and 2.4.
6.UDEC User Manual, Theory and Background, Sections 1 and 2.
7.Desai C.E. (1977) Numerical Methods in Geotechnical Engineering, McGRAE-HILL, Chapters 1, 2 and 4.
8.Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L. (1991) The Finite Element Method. 4th Edition, Chapter 7: Non-linear Problems.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU