GB8306 - Numerisk modellering for bergteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 D
Arbeider 50/100 D

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene grundig kjennskap til de numeriske analyser for bergmekanikk. Forskjellige numeriske metoder vil bli introdusert, slike som FEM, DEM and FDM. Utgangspunktet er å forstå fundamental teori av applikasjon av metoder på bergteknikk. Kommersiell programvarer UDEC, Phase2 eller FLAC3D skal brukes i øvingene. Undervisningen vil hovedsakelig foregå som ledet selvstudium/individuelt lesepensum. Prosjektrapport innen oppgitt emne skal utarbeides.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studenten vil få kunnskaper om numerisk modellering, og vil lære å utnytte sine kunnskaper i bergmekanikk og ingeniørgeologi for å bruke numerisk modellering til å analysere spenninger, forskyvninger og betingelser for stabilitet/ustabilitet for underjordiske bergrom eller skråninger.

FERDIGHETER: Studenten skal bruke et valgt program (Phase2, FLAC3D eller UDEC) for å analysere sitt utvalgte problem. Problemet kan være stabiliteten til et underjordisk bergrom (tunnel, hall eller gruve) eller en skråning (dagbrudd, veiskjæring eller naturlig skråning).

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal utvikle sine evner til å forstå bergmekanikk og ingeniørgeologi. Studenten skal utvikle sin kompetanse i bruk av numeriske verktøy for å analysere spenninger, forskyvninger og bruddbetingelser for å vurdere stabiliteten/ustabiliteten til et bergrom eller en skråning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet tilbys hvert 2. år, neste gang våren 2016. Emnet er i hovedsak et selvstudium. Det vil bli gitt 2 forelesninger: en vedrørende kontinuerlig modelling og den andre vedrørende ukontinuerlig modelling. Studenten vil fullføre en analyse med en utvalgt lønnsom kode på et utvalgt prosjekt og avgi en rapport. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Hver del som ikke ble bestått må tas på nytt (rapport og / eller eksamen).

Forkunnskapskrav

Bergmekanikk, Ingeniørgeologi.

Kursmateriell

Kursmateriale tilpasses fordypningsemnet.
1.Brady B.H.G. and Brown E.T. (1985) Rock mechanics for underground mining. Chapters 4 & 6.
2.Pande, G. N. Beer, G. Williams, J. R. (1990) Numerical methods in rock mechanics
3.Evert Hoek, Carlos Carranza-Torres and Brent Corkum (2002) Hoek-Brown Failure Criterion - 2002 Edition
4.Hoek, E. and Brown, E. T. (1997) Practical estimates of rock mass strength. Int. J. Rock Mech. Min. Scien., vol. 34, No. 8, pp 1165-1186.
5.FLAC User Manual, Theory and Background, Section 2:Constitutive Models: Theory and Implementation. 2.3 and 2.4.
6.UDEC User Manual, Theory and Background, Sections 1 and 2.
7.Desai C.E. (1977) Numerical Methods in Geotechnical Engineering, McGRAE-HILL, Chapters 1, 2 and 4
8.Zienkiewicz O.C. and Taylor R.L. (1991) The Finite Element Method. 4th Edition, Chapter 7: Non-linear Problems.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Høst ORD Arbeider 50/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Vår ORD Arbeider 50/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.