course-details-portlet

FY8413 - Ioniserende stråling – vekselvirkningsmekanismer og dosimetri

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 H

Faglig innhold

Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for stråleterapi og for vurdering av risiko ved personbestråling. Følgende tema vil bli omtalt: Vekselvirkningstverrsnitt (klassisk tilnærming), vekselvirkningsmekanismer for fotoner, nøytroner og ladede partikler, grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori og strålingslikevekt, dosimetri i diagnostikk og terapi, persondosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil undervises konsentrert i løpet av to separate uker i vårsemesteret og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, e-læring, regneøvinger og gruppeoppgaver.
Ved få oppmeldte kandidater vil læringsform og aktiviteter kunne endres (selvstudium i kombinasjon med gruppearbeid/workhops).

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid med presentasjon

Mer om vurdering

Eksamensmelding forutsetter undervisningsmelding samme semester.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8412 4.0
FY6021 4.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk fysikk
  • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
  • Strålingsfysikk
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 H
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU