course-details-portlet

FY8308 - Videregående kvantefeltteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3 ALLE
Muntlig eksamen 2/3 D

Faglig innhold

Undervises normalt annethvert år.
Emnet er en videreføring av FY3464 Kvantefeltteori I og TFY4210 Kvanteteorien for faste stoffer.
Renormalisering og renormaliseringsgruppen. Kritiske fenomener. Spontant symmetribrudd. Goldstones teorem. Higgs-mekanismen. Effektive feltteorier og anvendelser.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om de viktigste aspekter ved kvantefeltteori.

Studenten skal oppnå kunnskap om renormaliseringsgruppen, kritiske fenomener, termisk feltteori, symmetri og symmetribrudd, effektive feltteorier og anvendelser.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til -anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer. Kandidaten skal få trening i å presentere en muntlig vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvelser eller student seminarer. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Forkunnskapskrav

FY3464 Kvantefeltteori I, eller TFY4210 Kvanteteorien for faste stoffer, eller tilsvarende.

Kursmateriell

A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press;
M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 2/3 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 1/3 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU