FY8203 - Myke materialers fysikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Hjemmeeksamen 80/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet undervises annethvert år, neste gang våren 2018. Fysikken til myke kondenserte faser involverer materialer som er lett deformerbare når ytre krefer påtrykkes, for eksempel ytre mekaniske spenninger, ytre elektriske eller magnetiske felt, eller ganske enkelt termiske fluktuasjoner. Beskrivelsesnivået for slike komplekse materialer starter typisk på nanoskala, dvs på en skala mye større enn atom eller molkylær skala, og strukturen og dynamikken på nano skala bestemmer makroskopiske fysiske egenskaper på menneskets skala. Myke materialer er et voksende og meget aktivt forskningsfelt, og et hovedmål for denne forskningen er derfor å undersøke og å forstå sammenhengen mellom nanoskala og makroskala fysikk. Materialer som studeres inkluderer naturlige, syntetiske og biologiske materialer, og det brede spekteret av forskningsinteresser spenner fra fundamental fysikk til teknologiske anvendelser, fra grunnleggende spørsmål innen materialvitenskap til anvendelseområder innenfor gass og petroleums sektoren, kosmetikk, husholdningsprodukter, jordbruk, mat, design av nanostrukturerte materialer og overflater, biologiske systemer og materialer, etc.
Generell bakgrunnslitteratur er for eksempel:
0) wikipedia
1) http://folk.ntnu.no/fossumj
2) http://www.softmatterworld.org/

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå en teoretisk forståelse av fysikken til myke kondenserte materialer, fra nanopartikler og vekselvirkninger på nanoskala til myke materialers dynamikk og stabilitet på makro skala. Videre, få et teoretisk og delvis praktisk innblikk i deler av noen eksperimentelle teknikker som er relevante for studier av myke materialers fysikk, slik som mikroskopi, spredningsteknikker (lys, røntgen, nøytron), rheometri, og "special purpose table-top" eksperimenter".

Læringsformer og aktiviteter

Ledet selvstudium, forelesninger gitt av faglærere og inviteret internasjonale eksperter, kollokvier gitt av studenter, gruppearbeid som kan være laboratorie basert, skriftlig hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kollokvier gitt av studenter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Generell grunnleggende fysikk: Klassisl fysikk, mekanikk inkuldert fluidmekanikk, elektromagnetisme, statistisk fysikk

Kursmateriell

Pensum bestemmes i god tid semesterstart, og vil I tillegg til aktuelle vitenskapelige artikler, hentes fra for eksempel:
http://www.softmatterworld.org/
"Soft Matter Physics", Masao Doi, Ocford University Press 2014
"Fundamentals of Soft Matter Science", Linda S. Hirst, CRC Press 2012
"Intermolecular and Surface Forces: With Applications to Colloidal and Biological Systems" J. Israelachvili, Revised 3rd ed. Academic Press 2011
"Structured Fluids: Polymers, Colloids, Surfactants", Thomas A. Witten, Oxford University Press, 2004
"Soft Matter Physics: An Introduction" M. Kleman and O.D. Lavrentovich, Springer Verlag 2003
"Statistical Thermodynamics of Surfaces, Interfaces, and Membranes" , Samuel A. Safran, Westview Press, 2003
"Soft Condensed Matter", R.A.L. Jones, Oxford University Press Inc. 2002
"Introduction to Soft Matter: Polymers, Colloids, Amphiphiles and Liquid Crystals" I.W. Hamley, John Wiley & Sons, Inc. 2000
"Principles of Condensed Matter Physics", P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, Cambrdge Universty Press, 2000
”Sands, Powders and Grains: An Introduction to the Physics of Granular Materials”, J. Duran, Springer Verlag 2000
"The Structure and Rheology of Complex Fluids" Ronald G. Larson, Oxford University Press 1999

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 20/100
Vår ORD Hjemmeeksamen 80/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.