FY3466 - Videregående kvantefeltteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av FY3464 Kvantefeltteori I og TFY4210 Kvanteteorien for faste stoffer.

Renormalisering og renormaliseringsgruppen. Kritiske fenomener. Spontant symmetribrudd. Goldstones teorem. Higgs-mekanismen. Effektive feltteorier og anvendelser.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om de viktigste aspekter ved kvantefeltteori.

Studenten skal oppnå kunnskap om renormaliseringsgruppen, kritiske fenomener, termisk feltteori, symmetri og symmetribrudd, effektive feltteorier og anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvelser. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Forkunnskapskrav

FY3464 Kvantefeltteori I, eller TFY4210 Kvanteteorien for faste stoffer, eller tilsvarende.

Kursmateriell

A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press;
M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.