FY3106 - Faseoverganger og kritiske fenomener

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2014/2015

Faglig innhold

Emnet undervises annethvert år, neste gang våren 2016. Faseoverganger. Egenskaper nær kritiske punkt. Flerkomponent Landauteori. Universalitetsklasser. Oversikt over enkle modeller. Skalering. Korrelasjonsfunksjoner. Renormaliseringsteori: Direkterom og k-rom renormalisering. Kosterlitz-Thouless overganger.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå betydelig grad av innsikt i ulike typer faseoverganger og hvordan disse kan beskrives teoretisk på forskjellige måter, eksempelvis med renormaliseringsteori. Kurset egner seg godt for masterstudenter som ønsker en innføring i avansert statistisk fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Frivillige regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan eksamen gis kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Avtales ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8303 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.