course-details-portlet

FRA2900 - Bacheloroppgave i fransk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven skal skrives på fransk innenfor en av fagets tre disipliner, eller behandle et tverrdisiplinært emne. Oppgaven skal ha et omfang på mellom 7500 og 9000 ord, ekskludert referanseliste og vedlegg. Studenten skal utvikle sin ferdighet i fransk og opparbeide tekst- og skriveforståelse. Emnet gir innsikt i informasjonsbearbeiding, innsamling av empiri, samt vurdering av forskning og metode innen et faglig relevant tema. Bacheloroppgaven kan skrives i samråd med ekstern partner (bedrift eller organisasjon).

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har evne til å formulere og avgrense en vitenskapelig problemstilling.
- behersker skriftlig akademisk framstilling på fransk.
- kan analysere og organisere innsamlet kunnskap og formidle den skriftlig og muntlig.
- behersker fagterminologi og metoder som kreves i et vitenskapelig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og -veiledning. Gjennom gruppeundervisning/veiledning skal studenten velge en problemstilling, et pensum og utarbeide en disposisjon. Undervisningen vil organiseres ut fra hva som er mest hensiktsmessig i forhold til studentenes bacheloroppgave og tilgjengelige veiledningsressurser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Problemstilling
 • Bibliografi
 • Prosjektskisse
 • Muntlig presentasjon av oppgaven

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven skrives på fransk. Sluttvurderingen av bacheloroppgaven justeres gjennom en muntlig eksamen på ca. 30 minutter. Muntlig eksamen avholdes på fransk. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke er undervisning/veiledning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bestått påbyggingsemne i fransk (FRA2000-emne) innenfor den samme fagdisiplinen som skal danne utgangspunkt for bacheloroppgaven (litteratur, språkvitenskap eller kulturhistorie).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Pensum vil inneholde noe felles og noe individuelt materiale som godkjennes av veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk språk
 • Fransk litteratur
 • Fransk
 • Fransk kulturkunnskap
 • Fransk litteraturvitenskap
 • Fransk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU