course-details-portlet

FRA1120 - Fransk litteraturhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 1/1 4 timer A
Muntlig justering 0/1

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet tar for seg den franske litteraturhistorien fra 1500-tallet og frem til vårt århundre. Ulike epoker vil bli belyst gjennom analyser av et utvalg franske litterære tekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har oversikt over litteraturhistoriske epoker i fransk kultur fra renessansen til vårt århundre
 • har et vokabular på fransk som kjennetegner de ulike litteraturhistoriske epokene

Ferdigheter

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • har bevissthet om avgrensningen av litteraturhistoriske epoker (periodiseringsproblemet)
 • behersker et litteraturhistorisk vokabular som setter dem i stand til å samtale og formulere seg skriftlig om karakteristiske trekk ved de ulike litteraturhistoriske epokene
 • kan reflektere over de ulike estetiske prinsippene i et historisk perspektiv

Generell kompetanse

Kandidater som har bestått dette emnet,

 • kan reflektere over sammenhengen mellom litteratur, språk og historisk utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Assistert kollokvie. All undervisning foregår på fransk. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 arbeider
 • 4 arbeider

Mer om vurdering

Muntlig eksamen (ca. 10 minutter) justerer karakteren på skriftlig. For at emnet skal være bestått, må både skriftlig og muntlig eksamen vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt. Det vil ikke bli arrangert muntlig eksamen dersom skriftlig eksamen ikke er bestått.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1102 7.5 HØST 2019
FRAC1101 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fransk litteratur
 • Fransk
 • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 1/1 A

Utlevering
30.11.2022

Innlevering
30.11.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig justering 0/1
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen med justerende muntlig eksamen 100/100 F 08.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU