course-details-portlet

FRA1120 - Fransk litteraturhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F
Muntlig eksamen 10 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg den franske litteraturhistorien fra 1500-tallet og frem til vårt århundre. Ulike epoker vil bli belyst gjennom analyser av et utvalg franske litterære tekster.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet:
- har oversikt over litteraturhistoriske epoker i fransk kultur fra renessansen til vårt århundre.
- har et vokabular på fransk som kjennetegner de ulike litteraturhistoriske epokene.
- har bevissthet om avgrensningen av litteraturhistoriske epoker (periodiseringsproblemet).
- behersker et litteraturhistorisk vokabular som setter dem i stand til å samtale og formulere seg skriftlig om karakteristiske trekk ved de ulike litteraturhistoriske epokene.
- kan reflektere over de ulike estetiske prinsippene i et historisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med diskusjon. Assistert kollokvie. All undervisning foregår på fransk.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 4 arbeider

Mer om vurdering

Muntlig eksamen justerer karakteren på skriftlig. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk. Informasjon om hvilke ordbøker som eventuelt er tillatt brukt under eksamen er tilgjengelig i pensumheftet for fransk ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FRA1102 7.5 01.09.2019
FRAC1101 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Fransk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fransk litteratur
  • Fransk
  • Fransk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 01.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU