FRA0501 - Fransk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fransk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser. Emnet gir også innblikk i fransk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått dette emnet
- har grunnleggende kunnskap i fransk språk, kultur og samfunnsliv.
- kan forstå og gjøre seg forstått på nivå A1 av Det felles europeiske rammeverket for språk.
- kan lese og forstå enkle tekster på fransk.
- kan skrive korte tekster på fransk.
- kan føre enkle samtaler på fransk om kjente temaer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeundervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Diktat

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFFRA005 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 D 06.12.2018 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.