course-details-portlet

FIN8606 - Anvendt tidsserieøkonometri

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Emnet behandler hvordan empiriske analyser gjennomføres ved buk av tidsseriedata, hvilke modeller og metoder som er relevante for ulike problemstillinger, og hvordan empiriske modeller kan brukes til å gi prediksjoner. Empiriske arbeider med anvendelser innenfor finansiell økonomi og makroøkonomi vil bli gjennomgått. Vurderinger av hva som er gode empiriske tilnærminger ved ulike typer tidsserieanalyser vektlegges.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du lærer

 • hvordan forskere designer empiriske studier ved bruk av tidsseriedata innenfor finansiell økonomi og anvendt makroøkonomi, herunder formulering av økonometriske modeller og bruk av ulike metoder.
 • hvordan en kan evaluere modeller samt velge mellom ulike modeller
 • hvordan empiriske modeller kan brukes til å gi prediksjoner og hvordan prediksjonsegenskapene kan evalueres

Ferdigheter

Du skal

 • forstå utfordringer ved gjennomføring av empiriske analyser ved bruk av tidsseriedata
 • være fortrolig med ulike modeller og metoder som er relevante for ulike typer tidsserieanalyser
 • være fortrolig med hvordan ulike modeller kan benyttes til å gi prediksjoner
 • kunne anvende modeller og metoder i egne analyser ved bruk av tidsseriedata

Generell kompetanse

Du skal kunne

 • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som gjør bruk av modeller og metoder diskutert i emnet
 • avsløre problemer og mangler ved faglig svake analyser innenfor tema behandlet i emnet
 • benytte emneinnholdet som grunnlag for eget selvstendig akademisk arbeid som for eksempel masteroppgaven

Læringsformer og aktiviteter

4 timer organisert læringsaktivitet per uke, og undervisningen følger FIN3006. Kontakt instituttet (kontakt@econ.ntnu.no) for å få tilgang til læringsressurser i Blackboard.

Studenten må ha godkjent arbeidskrav (OBL) for å kunne ta eksamen. Dette kan for eksempel være godkjent(e) semesteroppgave(r) /øving(er) / studentpresentasjoner. Antall og krav oppgis ved semesterstart. Et selvstendig økonometrisk arbeid skal inngå i arbeidskravet. Arbeidskravet må ikke gjennomføres på nytt ved gjentak av eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semestestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3003 7.5 HØST 2010
FIN3004 7.5 HØST 2010
FIN3006 10.0 HØST 2018
FIN8608 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Finansiell økonomi
 • Samfunnsøkonomi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsøkonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 22.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU