course-details-portlet

FIN1001 - Personlig økonomi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Økonomiske livsfaser, budsjett og disposisjoner
 • Familierett, arv, ekteskap og samliv
 • Personbeskatning
 • Bolig
 • Lån og kreditt
 • Sparing
 • Pensjon
 • Forsikring
 • Sosialt ansvar, bærekraft og forbruk
 • Det finansielle system og basisprodukter

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Studenten skal ha kunnskap om hvordan bolig og investering i andre eiendelsklasser påvirker personlig økonomi i ulike livsfaser.
 • Studenten skal ha kunnskap om hvordan personbeskatningen påvirker personlige beslutninger og personlig økonomi.
 • Studenten skal ha kunnskap om tidsverdien av penger og hvordan den virker inn på lønnsomheten av investeringer.
 • Studentene skal ha kunnskap om sammenhengene mellom risiko og forventet avkastning.
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan familierettslige problemstillinger knyttet til arv, ekteskap og samliv kan påvirke personlig økonomi.
 • Studenten skal ha kunnskap om finansielle basisprodukter.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne regne på lønnsomheten ved personlig investeringer og sparing.
 • Studenten skal være i stand til å sammenligne ulike lånealternativer og regne på effektiv rente.
 • Studentene skal kunne tolke og ta beslutninger om investeringer og sparing basert på ulike lønnsomhetsmål.
 • Studenten skal vite hvilke variabler som er beslutningsrelevante ved personlig investeringer og sparing.
 • Studenten skal være i stand til å gjennomføre beregninger knyttet til personlig skatt.
 • Studenten skal være i stand til å gjennomføre beregninger knyttet til pensjon og offentlige ytelser.

Generell kompetanse

 • Studenten skal kunne være i stand til å reflektere over skattesystemets innordning sin samfunnsmessig betydning.
 • Studenten skal kunne være i stand til å reflektere over sammenhenger mellom, personlig økonomi, forbruk og bærekraft.
 • Studenten skal være i stand til å anvende kunnskap om personlig økonomi i praktiske situasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentene bør regne oppgaver for å tilegne seg stoffet. Studentene oppfordres til å jobbe i grupper.

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Rentetabell og godkjent kalkulator i henhold til NTNUs hjelpemiddelkode B-D "bestemt enkel kalkulator". Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Litteratur:

Grundekjøn, Ole Tellef og Kristensen, Roy Kristen. Din privatøkonomi, Gyldendal

Forelesningene, utdelte notater og oppgaver.

Støttelitteratur

Boye, Knut, Koekebakker, Steen, Krakstad, Svein Olav og Oust, Are. Finansielle emner. Siste utg. Oslo, Cappelen akademisk forlag. Forelesningene, utdelte notater og oppgaver.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BFIN1001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 13
SL238 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU