FE8125 - Doktorgradsseminar i fotonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Seminaret holdes etter avtale, høst og vår. Emnet kan omfatte utvalgte emner på videregående nivå.

Læringsutbytte

Emnet omfatter utvalgte temaer i fotonikk på doktorgradsnivå og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan ved den enkelte gjennomføring.

A. Kunnskap:
Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen temaet/temaene for den enkelte gjennomføring. Innholdet skal være i kunnskapsfronten innen sitt område og gi ett grunnlag for kandidatens analytiske og/eller konstruktive arbeid. Spesifikke kunnskapsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

B. Ferdighet:
Kandidaten skal trenes i å aktivt anvende emnets tema i analytisk og/ eller konstruktivt arbeid, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området. Spesifikke ferdighetsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.

C. Generell kompetanse:
Sålangt relevant skal kandidaten kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst.
Kandidaten skal være kjent med etisk problemstillinger knyttet til temaene.
Eventuelle spesifikke læringsmål for den enkelte gjennomføring spesifiseres og godkjennes av IEs-FU.


Forkunnskapskrav

Mastergrad i fotonikk eller tilsvarende

Kursmateriell

Kursmateriell vil ble spesifisert individuelt for doktorgradskandidaten. Materialet vil bestå av bok kapitler og artikler og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan innenfor fotonikk.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.