course-details-portlet

FE8119 - Modelleringsteori for enbrikkesystemer og innvevde systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Designmetodikk og systemmodeller, modeller for oppførsel, tilstandsmaskiner og samtidighet, modeller for tid, prosess-modeller, synkrone modeller, modeller for kommunikasjon, tids-basert modellering, grensesnitt mellom modell-domener, prosess-nettverk, non-determinisme og probabilitet.

Læringsutbytte

A Kunnskaper: 1 - Studenten skal forstå og kunne bruke de avanserte teoretiske modeller ("models of computation") som er logisk og beregningsmessig basis for forskjellige beskrivelser av enbrikkesystemer og innvevde systemer. 2 - Studenten skal forstå hvordan slike avanserte modeller vil bli satt i sammenheng med relevante applikasjoner innen spesifikasjon, simulering, verifisering og syntese. B Ferdigheter: 1 - Studenten skal kunne vurdere og videreutvikle prinsipper for systembeskrivelse og de abstraksjoner man håndterer i spesifikasjon, simulering, verifisering og syntese av enbrikkesystemer og innvevde systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier, selvstudium, obligatorisk semesteroppgave.

Forkunnskapskrav

Kjennskap til maskinvare-beskrivende språk så som VHDL, Verilog og SystemC og utvikling av makinvare ved slik bruk. Kjennskap til simulerings-basert verifisering av maskinvare.

Kursmateriell

Axel Jantsch: "Modeling Embedded Systems and SOC's" (Morgan Kaufmann/Elsevier Science, 2004, 351 sider)
Utvalgte artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektroteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU