course-details-portlet

FE8117 - Fotonikk, utvalgte emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet undervises normalt annet hvert år. For at emnet skal undervises, må minst fire studenter ta emnet.
Faglig innhold vil tilpasses etter studentenes behov.
Emner som kan inngå: fiberkomponenter (fiberoptiske sensorer, fibergitter, Faradayspeil, polarisasjon, kvantekryptografi), medisinske måleteknikker (konfokalmikroskopi, ultralyd, optiske pinsetter, spektroskopi, pulsoksimetri, optisk deteksjon av ultralyd), diffusjonsteori i biomedisinske materialer, spredning (Rayleigh, Mie), fotoniske krystaller, klassisk optikk og elektromagnetisme (resiprositet, kausalitet, gruppehastighet, Kramers-Kronig), metamaterialer, elektromagnetisme (på relativistisk form, i bevegelige materialer, Sagnac effekt), og polarisasjon (Stokes vektorer, Mueller matriser).

Læringsutbytte

Emnet omfatter utvalgte temaer på doktorgradsnivå innenfor fotonikk og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde.

A. Kunnskap:
Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen temaene. Innholdet skal være i kunnskapsfronten innen sine områder og gi ett grunnlag for kandidatenes analytiske og/eller konstruktive arbeid.

B. Ferdighet:
Kandidatene skal trenes i å aktivt anvende emnets tema i analytisk og/ eller konstruktivt arbeid, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap og innen området.

C. Generell kompetanse:
Sålangt relevant skal kandidatene kunne sette emnets temaer inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst.
Kandidatene skal være kjent med etisk problemstillinger knyttet til temaene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, regneøvinger og kollokvier. Undervisningsformen er avhengig av antall studenter som melder seg.

Kursmateriell

Notater og utvalgte artikler.
Materiell fra eg. Born & Wolf, 'Principles of Optics', Saleh & Teich, 'Fundamentals of Photonics', Landau & Lifshitz, 'Electrodynamics of continuous media', Landau & Lifshitz, 'The classical theory of fields', og Jackson, 'Classical Electrodynamics'.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Elektroteknikk
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU