course-details-portlet

ET6010 - Fremtidens elektriske energisystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer A

Faglig innhold

På dette kurset vil du lære en del grunnleggende forhold knyttet til konseptet SMARTGRID. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis. Dette gjøres ved utvikling av læremateriell spesielt egnet for selvstudium.
Kurset vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap om fremtidens effektive utnytting av kraftsystemet.
Innhold:
Hva er SMARTGRID? Terminologi og oversikt
Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked.
Kundefleksibilitet og laststyring.
Avanserte målesystemer (AMS).
Leveringskvalitet
Kost/nytte, miljøvirkninger.
Beskrivelser av pågående pilotprosjekter
Samfunnsmessig konsekvenser ved innføring av AMS og Smart strøm
Informasjons og personsikkerhet relatert til innsamling og lagring av kundedata
Kommunikasjon
Distribuert produksjon
Elektriske transportløsninger
Standardisering

Læringsutbytte

1. På dette kurset vil du lære en del grunnleggende forhold knyttet til konseptet SMARTGRID.
2. Kursets målsetning er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier.
3. Kurset vil gi godt grunnlag for videre spesialisering innenfor de ulike temaene.
4. Det vil etableres et opplegg for at deltakere med ulik bakgrunn skal kunne starte kurset med nødvendig faglig basis.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset baseres på forelesning av eksperter innenfor de aktuelle tema.

Forelesninger, individuelle øvinger, gruppeøvinger, samt en prosjektoppgave som skal løses i perioden mellom samlingene. Det vektlegges at det skal være mulig å få diskutert relevante problemstillinger under samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • 70 % av øvingene må være godkjent

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tillatt. Fire timer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Sivilingeniør- eller ingeniørkompetanse, eventuelt annen relevant utdanning eller erfaring innenfor fagområdet for kurset.

Kursmateriell

Kurset har vært basert på presentasjoner med supplement av relevant artikler.
All forelesninger tas opp på video og gjøres tilgjengelig for deltakerne for repetisjon mellom samlingene og bruk etter kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU