course-details-portlet

ERG3031 - Ergoterapi i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Ergoterapi innen ulike kompetanseområder, occupational justice, velferd, kultur/migrasjon/helse, teknologi i helsetjenesten.

Læringsutbytte

Hensikt med emnet studenten skal få innsikt i ergoterapi som en internasjonal profesjon, og ergoterapeutens rolle i samfunnet. Om endringer i helseutfordringene med økt antall livsstilssykdommer som har påvirket hvordan samfunnet må planlegge for å møte nye og andre krav om helsetiltak. Studier i livsstilsendring og helsepedagogikk sett i sammenheng med kommunehelsetjenesten og hverdagsrehabilitering inngår i emnet. Relevant forskning studeres og reflekteres.

Kunnskap: Studenten skal
-gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området allmenhelse og eldres helse og velferd
-gjøre rede for ergoterapeutens rolle innen området barns helse og oppvekst
-gjøre rede for migrasjonshelse og ergoterapeutens innsats på området

Ferdighet: Studenten skal
-vurdere samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser for å finne tiltak som gjør det mulig for den enkelte bruker å leve hverdagslivet i eget hjem, på skolen, på jobben og i fritiden, og som fremmer deltakelse og inkludering
-benytte problemløsende arbeidsmodeller
-velge ut publikasjoner fra internasjonale databaser/vitenskaplige tidsskrifter innen et sentralt tema for emnet

Generell kompetanse: Studenten skal
-ha forankring i kunnskapsbasert praksis (brukerkunnskap, forskning og erfaring)
-ta utgangspunkt i samarbeidsorientert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker studentaktive læringsformer som PBL, medstudentevaluering og videre i dette emnet basisgruppearbeid i tillegg til ferdighetstrening, forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk timeplanlagt undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
- Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på læringsplattformen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU