course-details-portlet

ERG3001 - Prosjektarbeid i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Prosjektarbeid
Prosjektledelse
Organisasjon
Planlegging og gjennomføring
Innovasjon

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal få kunnskaper om prosjekt som arbeidsform og prosjektledelse.

Kunnskap: Studenten skal
- tilegne seg kunnskap om prosjekt som arbeidsform i ergoterapi
- tilegne seg kunnskap om innovasjon som begrep i ergoterapi og helse- og omsorgssektoren
- beskrive suksesskriterier og -faktorer ved prosjektarbeid


Ferdighet: Studenten skal
-identifisere og analysere interessenter i et prosjekt
-ha ferdigheter i å lage en prosjektplan
-anvende risikoanalyse og diskutere håndtering av risikofaktorer ved prosjektarbeid

Generell kompetanse: Studenten skal
-reflektere over eget arbeid opp mot prosjekt som arbeidsform
-lede og samarbeide i gruppe innen prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har prosjektarbeid som læringsform. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer/workshop, prosjektarbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet og inntil 5 obligatoriske oppgaver . Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk timeplanlagt undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Opponentskap på eksamensseminaret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Inntil fem obligatoriske oppgaver
  • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Vurderingsform:
Studentene gjennomfører gruppevis et prosjekt i miniformat innen prosjektarbeid. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres gruppevis for medstudentene og interne sensorer på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til presentasjonen og skriftlig innlevering.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon på prosjektarbeidet gjennomføres i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger på universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1022 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltakelse i aktivitet
ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100 A

Utlevering 21.10.2020

Innlevering 28.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig: 30.10.2020
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU