ERG3001 - Prosjektledelse i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Skriftlig eksamen 1/2 2 timer E

Faglig innhold

Innovasjonsteori
Prosjektledelse
Organisasjon
Planlegging og gjennomføring
Implementering

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal få gode kunnskaper om teorier og modeller for innovasjon, prosjekter og prosjektledelse. Etter endt emne skal studenten kunne arbeide som prosjektledere for mindre forbedringsprosjekter og innovasjonsprosjekter innen for eksempel universell utforming og velferdsteknologi.

Kunnskap: Studenten skal
-kjenne til ulike teorier og modeller av prosjekter og prosjektledelse, og ha oversikt over aktuell forskning om prosjektledelse
-kunne analysere og diskutere muligheter og risikoer forbundet med ulike prosjektfaser og gjøre SWOT-analyser
-ha kunnskap om hvordan gjrnnomførte prosjekter vellykket kan overføres til ordinær drift
-ha basal kjennskap om prosjektøkonomi og prosjektregnskap

Ferdighet: Studenten skal kunne
-analysere ulike ledelsesstiler og deres innvirkning på et prosjekt
-identifisere og analysere interessentenes behov/ønske/drømmer
-ha ferdigheter i å lage en prosjektplan (hensikt, budsjett, tidskrav)
-dokumentere, rapportere, og presentere et prosjekt

Generell kompetanse: Studenten skal kunne
-kritisk vurdere ledelsesproblemer i helseprosjekter
-kritisk vurdere kvalitetsaspekter ved helseprosjekter

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)
Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, prosjektarbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
Opponentskap på eksamensseminaret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Vurderingen består av to deleksamener som hver teller 50%:
Deleksamen 1: Studentene gjennomfører gruppevis et prosjekt i miniformat innen prosjektledelse. Dette prosjektet skal legges fram og presenteres gruppevis for medstudentene og interne sensorer på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til presentasjonen.

Deleksamen 2: 2 timers individuell skriftlig eksamen med fokus på de teorier som emnet inneholder.

Emnet er ikke bestått før begge deleksamener er bestått.

Utfyllende om kontinuasjon:
Kontinuasjon på skriftlig eksamen og prosjektarbeidet gjennomføres i henhold til eksamensplanen for emnet som ligger på universitetets hjemmesider. Ved ikke bestått i en av delene må kun den aktuelle del kontinueres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1022 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltakelse i aktivitet
ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 1/2
Høst ORD Skriftlig eksamen** 1/2 E 01.11.2017 09:00 C024 - underetg. , C026- underetg. , B211- 2.etg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig fremlegg: 30.10.17
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.