EP8404 - Flerfasemodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises kun hvis minst 5 studenter er påmeldt.
Emnet omhandler grunnleggende trekk ved detaljert mekanistisk modellering av flerfasestrømninger anvendt på typiske eksempler av slike strømninger i teknologisk sammenheng. Emner som spesielt blir tatt opp: Konserveringslover og
interfasebetingelser, midlingsteori, lokale og globale formuleringer, dispergert strømning og turbulens,
hydrodynamisk vekselvirkning mellom faser, beregning av distribuerte effekter i to- og tre dimensjoner, bølger og stabilitet av interfaseflater, driftfluks og to-fluid modeller, dynamisk flerfasetransport.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Grunnleggende kunnskaper om flerfasemodeller for stratifiserte, dispergerte, og granulære strømningsfenomener, primært i teknologisk sammenheng, både i 1-D og flerdimensjonale situasjoner. Begrensninger og gyldighetsområder for klassiske modeller, og tilhørende beregnings-teknikker for systemer som inkluderer turbulensmodeller og krefter på bobler, dråper og partikler.
Ferdigheter:
Kandidatene er i stand til arbeide med "state of the art" flerfase modeller, og med tilhørende numeriske simuleringer for store klasser av problemer innen maskin, metallurgi, kjemi - og petroleumstekniske anvendelser.
Generell kompetanse:
Forståelse av de basale mekanistiske - og termodynamiske konseptene bak typiske flerfase strømningsmodeller, og evne til å anvende disse - sammen med aktuelle beregningsverktøy - til videre forskning og utvikling innen vitenskap og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige øvinger. Emnet undervises kun hvis minst 5 studenter er påmeldt. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Bakgrunn i teoretisk strømningsmekanikk, inklusive turbulens, ut over grunnleggende nivå; eksempelvis TEP4156 Viskøse strømninger og grensesjikt.

Kursmateriell

Kompendium: S.T.Johansen et al; "Modeling of Multiphase Flow", (elektronisk versjon, 2010), og deler av bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1013 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 Hall A
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.