EP8120 - Bærekraftig forbruk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Kurset gis neste gang Høst2010
Kurset omhandler både konsumentatferd og miljøkonsekvenser av husholdningers forbruk. Studenter lærer hvordan samfunnsvitenskapen, og da spesielt psykologi og markedsforskning analyserer konsumentatferd. Kurset inkluderer forsøk å påvirke forbrukere til å bli mer miljøvennlig, og slike forsøk framhever virkning av motiver, kunnskap, ferdigheter, rutiner og eksterne faktorer som infrastruktur. Konsumenter kan ses som målrettete individer og medlemmer av mindre eller større kollektiver, bruker av teknologi, og forarbeider av informasjon. Kurset også omhandler bruk av livssyklusanalyse og kryssløpsanalyse i modellering av en husholdnings fotspor. Husholdningsutgifter gjennomgås og utgiftsposter som er viktig for miljø identifiseres. Omtalte tiltak for å redusere utslipp er vurdert. Muligheter for kortsiktig og mer langsiktig forandring diskuteres.

Læringsutbytte

En vid forståelse av husholdningers miljøeffekt og av atferd og sosiale faktorer som påvirker forbruk. Kunnskap av relevant literatur og innsikt og forståelse av muligheter og begrensninger for bærekraftig forbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset undervises som 2-ukers seminar. Kurset er del av prosjektet Summer School in Industrial Ecology. Det er en omfattende gjennomgang av literaturen, og kurset krever at studentene leser på forhand av seminaret. Det brukes ulike former av diskusjon, eksperimenter og rollespill.

Forkunnskapskrav

EP8114, EP8108 eller tillatelse fra faglærer.

Kursmateriell

Kompendium

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 04.12.2010
Vår ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 23.05.2011
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.