EP8104 - Termokjemisk omvandling av faste brensler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Følgende hovedtemaer behandles mer inngående:
- karakterisering av ulike faste brensler
- pyrolyse og gassifisering
- oppvarming og antennelse
- avgivelse og forbrenning av flyktige bestanddeler
- utbrenning av koksrest/trekull
- kjemisk kinetikk og reaksjonshastigheter
- varme- og masseovergang
- miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
–Emnet skal gi studenten kunnskap om:
• Fast brensel karakterisering
• Forbrenning og utslipp
• Forbrenning teknologier for fast brensel
• Kinetisk modellering for fast brensel forbrenning
• Pyrolysering
• Gassifisering
• Torrifiering av biomasse
• Begroing, slagging, tettbebyggelse, og høy temperatur korrosjon

Ferdigheter:
–Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
• Gjennomføre studier for termokjemiske konvertering av faste brensel
• Utføre tekniske beregninger for forbrenning av faste brensel, inkludert materiell balanse og fluidisering parametere
• Identifisere egnede forbrenningsteknologi for bestemt fast brensel
• Syntetisere og analysere ulike konfigurasjoner av forbrenningssystem for fast brensel

Generell kompetanse:
– Etter å ha fullført kurset skal studentene få generell kompetanse i:
• Forbrenning egenskaper av single brensel partikkel
• Forbrenning teknologier for fast brensel
• Forbrenning systemer for varme- og kraftproduksjon
• Utslipp kontroll fra fast forbrenning
• Aske relaterte problemer
• Forvaltning og utnyttelse/gjenbruk av aske

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter gode grunnkunnskaper i varme- og masseovergang samt kunnskaper om kjemisk kinetikk.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4906 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.