course-details-portlet

EP8104 - Termokjemisk omvandling av faste brensler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Følgende hovedtemaer behandles mer inngående:
- karakterisering av ulike faste brensler
- pyrolyse og gassifisering
- oppvarming og antennelse
- avgivelse og forbrenning av flyktige bestanddeler
- utbrenning av koksrest/trekull
- kjemisk kinetikk og reaksjonshastigheter
- varme- og masseovergang
- miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Fast brensel karakterisering
- Forbrenning og utslipp
- Forbrenning teknologier for fast brensel
- Kinetisk modellering for fast brensel forbrenning
- Pyrolysering
- Gassifisering
- Torrifiering av biomasse
- Begroing, slagging, tettbebyggelse, og høy temperatur korrosjon

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Gjennomføre studier for termokjemiske konvertering av faste brensel
- Utføre tekniske beregninger for forbrenning av faste brensel, inkludert materiell balanse og fluidisering parametere
- Identifisere egnede forbrenningsteknologi for bestemt fast brensel
- Syntetisere og analysere ulike konfigurasjoner av forbrenningssystem for fast brensel

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført kurset skal studentene få generell kompetanse i:
- Forbrenning egenskaper av single brensel partikkel
- Forbrenning teknologier for fast brensel
- Forbrenning systemer for varme- og kraftproduksjon
- Utslipp kontroll fra fast forbrenning
- Aske relaterte problemer
- Forvaltning og utnyttelse/gjenbruk av aske

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter gode grunnkunnskaper i varme- og masseovergang samt kunnskaper om kjemisk kinetikk.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4906 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU