EP8103 - Termiske kraft/varme-prosesser

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/10
Muntlig eksamen 7/10 D

Faglig innhold

Termodynamisk grunnlag for kraft/varmeprosesser gjennomgås. Modeller og design-praksis for komponenter som gassturbiner, dampturbiner, kjeler og kondensatorer blir behandlet. Det vil bli lagt vekt på emner som valg av type system, økonomiske vurderinger, tilpasning av komponenter, offdesign oppførsel av systemer. Bruk av alternative arbeidsmedia som erstatning for luft i Braytonprosesser,
og som erstatning for vann i Rankine-prosesser blir behandlet. Avanserte og videreførte prosesser blir gjennomgått. Regulering av dynamisk oppførsel av termiske kraft-varmeprosesser behandles. Miljøaspekter og metoder for reduksjon av forurensede utslipp vil bli behandlet. Prosesser med fjerning av CO2 fra forbrenningsproduktene blir presentert.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
• Gassturbiner, virkemåte både termodynamisk og strømningsteknisk
• Dampturbinprosesser; både i kombinerte prosesser og i konvensjonelle med fyrt kjele
• Samproduksjon av kraft og varme i kraftverk
• Off-design og dellast for gassturbiner
• Off-design og dellast for dampturbinprosesser
• Off-design og dellast for kombinerte prosesser
• Prinsipper for regulering av gassturbiner og kombinerte prosesser
• Investeringskostnader for termiske kraftverk
• Pålitelighet og tilgjengelighet
• Simulering av gassturbiner, dampturbinprosesser og kombinerte prosesser
Emnet skal gi studenten innsikt i:
• Termisk kraftproduksjon med hovedvekt på naturgass som brensel
• Samproduksjon av kraft og varme
Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
• Ha en grunnleggende og praktisk forståelse for termiske kraftprosesser
• Være ekspert på forståelse av termiske kraftprosesser som system
• Studenten skal kunne beregne off-design og dellastoppførsel for gassturbiner, dampturbinprosesser og kombinerte prosesser
Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
• Emnet skal gi en grundig kjennskap til og forståelse for termodynamiske kraftsykluser samt oppbygging og virkemåte på komponenter som inngår. Både det teoretiske grunnlaget og beregningsmessig kompetanse skal læres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Bruk av dataprogrammene GTPRO/GTMASTER eller HYSYS, PRO/II. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter grunnkunnskaper i termodynamikk og varmetransport, og noe innsikt i termiske sirkelprosesser.

Kursmateriell

Angis under kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO4905 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 3/10
Vår ORD Muntlig eksamen 7/10 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.